Books

Beside Anders publications and research, he has written two books.

Book verksamhetsutveckling i världsklass

Verksamhetsutveckling i världsklass:

Denna bok är tänkt som inspiration för chefer och ledare som vill utveckla sin verksamhet till världsklass. Bokens första tema är affärsmodeller, där en stark trend är att traditionella gränsdragningar för företag ersätts av integration mellan företag. Verksamhetsutveckling går därför bortom traditionella organisationsgränser, vilket reser nya utmaningar för ledare. I boken diskuteras några av dessa, såsom hur förändrade positioner i värdekedjan kan åstadkommas, hur outsourcing av tjänster bäst sker och hur öppen innovation kan realiseras genom att kombinera förtroende och kontroll i samarbeten med leverantörer.

Bokens andra tema är lean, det mest spridda konceptet för verksamhetsutveckling, som används allt oftare i tjänsteföretag och offentlig sektor. Baserat på erfarenheter från Toyotas tjänsteverksamheter i Japan, beskrivs grunderna i lean samt hur standardisering kan kombineras med ökat kundvärde och effektivitet. Boken ger också ett exempel på hur ett tjänsteföretag kan utvärdera införandet av lean.

Köp bok

Innovationsledning och kreativitet i svenska företag

Gemensamt för företag som är framgångsrika med innovation är att de kontinuerligt utmanar etablerade marknader, strukturer, och tankesätt genom innovation i både produkter, processer, teknologi, och applikationer. Men vad gör dessa och andra företag framgångsrika i sitt arbete med innovation? Vilka konkreta aktiviteter utförs? Vem gör vad? Och hur kan jag som chef, ledare eller medarbetare agera för att skapa och bibehålla innovation och kreativitet på min arbetsplats?

Denna bok visar hur innovation och kreativitet uppstår i framgångsrika svenska företag. Exempel kommer bland annat från Alfa Laval, Höganäs, LKAB, Metso, SCA, Scania, Sandvik, Volvo Personvagnar och andra ledande svenska företag.

Genom att inspireras och lära av andra, och av varandra, är vi säkra på att svenska företag och Sverige kan bli ännu bättre på innovation. Vår uppmaning till dig som berörs indirekt eller direkt av innovation är följande: Läs boken. Bli inspirerad. Skapa innovation.

Köp bok

Innovationsledning och kreativitet i Svenska företag